- HOTLINE : 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
Thi công lắp đặt kết cấu thép và bao che mái tôn

Thi công lắp đặt kết cấu thép và bao che mái tôn

Các công trình thi công kết cấu thép và mái tôn bao che tiêu biểu
Bao che hoàn thiện

Lăp đặt kết cấu thép

Lắp đặt tôn mái Cliplock

Lắp đặt tôn vách khung nhà cao

Lắp đặt tôn vách

Lắp đặt tôn mái Vseam

Lắp đặt tôn mái Vseam - Cách nhiệt túi khí
Lắp đặt vách PanelLắp đặt máng

Di chuyển trên thang treo vào máng
Tôn vách cao

Tôn vách cao

Chuyển tôn lên mái cao

Lắp đặt Hoàn thiện
Liên hệ để được tư vấn: 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
CHI TIẾT SÀN PHẨM