- HOTLINE : 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
TÔN BLUESCOPE

TÔN BLUESCOPE

Bảng mã màu tôn
Bảng mã màu tôn
Tôn Bluescope có thép nền là thép mạ hợp kim nhôm-kẽm (55%nhôm, 43,5%kẽm, 1,5% silicon) được sản xuất theo quy trình nhúng nóng liên tục với bề mặt có bông nhôm kẽm sáng đẹp, giới hạn chảy tối thiểu đảm bảo G300/G550S với độ dẻo cao, thích hợp cho cán sóng tới bán kính tối thiểu 1t.
* Ứng dụng sàn phẩm:
- Dùng lợp mái, thưng tường nhà máy Công Nghiệp: 5, 6, 9, 11 sóng.
- Chuyên dùng làm Tôn Cliplock - Tôn Vseam
- Làm trần cho phân xưởng may, điện tử, ...: 6 sóng, 13 sóng.
- Ứng dụng khác.
Bảng mã màu tôn
Bảng mã màu tôn

Kích thước(đồi với sản phẩm chuẩn)
G300S/G550S
DIMENSION (for standard product)
G300S/G550S
Độ dày thép nền (mm)
Phạm vi chiều rộng(mm)
BMT*(mm)
Width Range(mm)
0.32, 0,35, 0.37, 0.39, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48
1200
0.32, 0,35, 0.37, 0.39, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48
1200
0.37, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48
578
0.37, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48
578
0.42
940
0.42
940
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
LỚP MẠ KIM LOẠI CHỐNG ĂN MÒN
CORROSION RESISTANT METALLIC COATING
           LỚP MẠ HỢP KIM NHÔM - KẼM              AZ50, AZ70, AZ100, AZ150
ZINC-ALUMINIUM ALLOY COATING CLASS AZ50, AZ70, AZ100, AZ150
ĐẶC TÍNH LỚP SƠN MẶT TRÊN
TOP COAT PAINT PROPERTIES
Lớp sơn lót mặt trên
DFT* danh nghĩa
5µm
Top primer
Nominal DFT
5µm
Lớp hoàn thiện
DFT* danh nghĩa
12µm
Top coat
Nominal DFT
12µm

Uốn-T
Tối đa 3T

T-Bend
3T max

Độ cứng bút chì
Tối thiểu F

Pencil hardness
F min

Va đập giật lùi
Tối thiểu 10j

Reverse Impact
10j min

Độ bóng
35%(60)

Nominal Gloss
35%(60)
ĐẶC TÍNH LỚP SƠN MẶT DƯỚI
BANKING COAT PAINT PROPERTIES
Lớp sơn lót mặt dưới
DFT* danh nghĩa
5µm
Backer primer
Nominal DFT
5µm
Lớp hoàn thiện
DFT* danh nghĩa
12µm
Backer coat
Nominal DFT
12µm

Uốn-T
Tối đa 3T

T-Bend
3T max

Độ cứng bút chì
Tối thiểu F

Pencil hardness
F min

Va đập giật lùi
Tối thiểu 10j

Reverse Impact
10j min

Độ bóng
35%(60)

Nominal Gloss
35%(60)


Hiện tại chung tôi là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm tôn Bluescope tại khu vực các tỉnh phía Bắc với các sản phẩm như sau:
          - Tôn Lạnh Bluescope(Mạ hợp kim nhôm kẽm) Zac AZ50, AZ100.
          - Tôn Zac màu Bluescope: AZ50, AZ70, AZ100.
          - Tôn mạ màu Apex Bluescope: AZ100.
          - Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm Zinkalume Bluescope: AZ150.
          - Tôn mạ màu Clean Colorbond Bluescope: AZ150.
Liên hệ để được tư vấn: 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
CHI TIẾT SÀN PHẨM